Ε.Π. "Εκπαιδευση και Δια Βιου Μαθηση"

 

Δείτε παρακάτω προκηρύξεις διαγωνισμών έργων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της ΕΣΕΕ τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας εξοπλισμού, Πράξεων

[ ολοκληρώθηκε ] Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας εξοπλισμού, Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)»
Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Εκτυπώσεις έντυπου υλικού

[ ολοκληρώθηκε] Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Εκτυπώσεις έντυπου υλικού», στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)» (ΕΠΕΔΒΜ).
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης

[ ολοκληρώθηκε ... ] Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)» (ΕΠΕΔΒΜ).
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας εξοπλισμού

[άγονος...] Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας εξοπλισμού, Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)» (ΕΠΕΔΒΜ).

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας αναλωσίμων

[ολοκληρώθηκε] Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας αναλωσίμων, Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)» (ΕΠΕΔΒΜ).

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας αναλωσίμων

[άγονος] Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο προμήθειας αναλωσίμων, Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)» (ΕΠΕΔΒΜ).

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012