Σ’ αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα βρουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους / τις διευκολύνουν στην κατανόησητης φιλοσοφίας που πρέπει να διέπει μιασύγχρονη επιχείρηση αλλά και επιπλέον γνώσεις - εφόδια για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα :   1. Εισάγονται οι έννοιες του οικονομικού οργανισμού και της επιχείρησης με έμφαση την αναγνώριση των κατηγοριών διαίρεσης τους και κυρίως τα χαρακτηριστικά της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και πως αυτή συνδέεται με το εμπόριο. 2. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος των «περιβαλλόντων» τη&sigma...

Πόλη Υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Τόπος Υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Χάρτης)