Αναζητηση Προγραμματων

Αναζήτηση:
Ημερομηνία Προγράμματος: Από:   έως:  
Προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013/ Κατηγορία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 4

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) με ειδικό εξ’ ολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προκύψει από το Υποέργο 3. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα επιλεγούν από την παρακάτω θεματολογία:

  1. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ

  2. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισμού

  3. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εμπορικές ΜΜΕ

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 4 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:

-      οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,

-      οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:

-      2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),

-      Φάση e-learning (30 ώρες),

-      2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).